PRIVACY POLICY

(Naposledy upraveno 18. května 2013)

Tyto webové stránky, včetně všech informací a materiálů v ní obsažených, řídí a kontroluje Church of Scientology International (Mezinárodní scientologická církev), 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, United States of America („CSI“).

Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na tyto webové stránky a na všechny ostatní webové stránky, které řídí a kontroluje Mezinárodní scientologická církev a všechny její přidružené organizace nacházející se v USA. Na všech těchto stránkách bude odkaz na toto stejné Oznámení o ochraně osobních údajů.

Podrobné kontaktní údaje CSI jsou uvedeny v části Právní upozornění.

Oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky, které provozují jiné organizace, včetně webových stránek organizací, misí nebo jiných subjektů Scientologické církve, misí nebo jiných subjektů, nacházející se mimo Dánsko, i když jsou na těchto stránkách odkazy na tyto jiné scientologické entity nacházející se mimo Dánsko. Tyto nedánské scientologické subjekty budou mít svá vlastní Oznámení o ochraně osobních údajů a Směrnice o ochraně osobních údajů, s odkazy, které na ně směrují, uvedenými na svých webových stránkách.

Směrnice o ochraně osobních údajů se rovněž nevztahuje na webové stránky jiných subjektů, které se netýkají Scientologie a ke kterým mohou být uvedeny odkazy. CSI není v žádném případě zodpovědná za obsah těchto jiných webových stránek.

Všechny podmínky stanovené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů se uplatňují ve spojení s podrobnějšími směrnicemi CSI o ochraně osobních údajů. Plné znění těchto směrnic se ještě připravuje. Když bude dokončeno, bude zde na něj uveden odkaz.

Náš závazek

CSI se zavázala respektovat a zajistit ochranu osobních údajů všech uživatelů těchto webových stránek. Budeme transparentní, co se týče účelů, kvůli kterým shromažďujeme údaje, včetně osobních údajů, a co se týče druhů údajů, které shromažďujeme, a toho, jak je používáme.

Váš souhlas

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s podmínkami tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů a směrnic CSI o ochraně osobních údajů. CSI může čas od času změnit podmínky tohoto Oznámení a těchto směrnic. Pokud dojde k takovýmto změnám, okamžitě umístíme oznámení na všech webových stránkách, abyste si mohli být těchto změn vědomi.

Po oznámení těchto změn bude vaše následující používání těchto a jiných stránek, které spravuje CSI, znamenat, že přijímáte tyto změny, a to ve smyslu tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů a těchto směrnic o ochraně osobních údajů, tak jak jsou čas od času upravovány.

Jaké typy informací shromažďujeme a ukládáme?

Osobní údaje

Můžete mít přístup na některé stránky na těchto webových stránkách, aniž byste nám uváděli, kdo jste, a aniž byste uváděli jakékoli osobní údaje.

Na těchto webových stránkách neshromažďujeme osobní údaje (jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje), pokud se je nerozhodnete sami poskytnout. Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní a přiměřené a nikoli nadměrné pro dané účely.

Neosobní, souhrnné údaje; používání cookies a Google Analytics

Všeobecné informace

Naše internetové servery vytvářejí během uživatelských návštěv na těchto webových stránkách anonymní záznamy, které používáme pro vytváření souhrnných statistik, například o době, kdy jsou tyto stránky navštěvovány, o stránkách, které odkazují návštěvníka na tyto stránky, o typu internetového prohlížeče, který návštěvník používá, a na které stránky se dívá. Tyto statistiky nám pomáhají pochopit, jak jsou tyto webové stránky používány, a poskytují nám hodnotné informace pro budoucí zlepšení. K tomu používáme naše vlastní „cookies“ a speciální nástroj „Google Analytics“, jak je popsáno níže.

Používání cookies

Cookies jsou pouze textové informace, které webová stránka přenese na pevný disk vašeho počítače, takže si webová stránka může zapamatovat, kdo jste. Cookies budou obvykle obsahovat jméno internetové domény, ze které cookies přišly, „dobu existence“ cookies a hodnotu, což je obvykle náhodně vygenerované jedinečné číslo.

Používáme cookies a shromažďujeme IP adresy (IP /Internet Protocol/ adresa je číslo, které může jednoznačně určit konkrétní počítač nebo jiné síťové zařízení na internetu). Používáme náš vlastní software pro analýzu, který prohlíží IP adresy a cookies za účelem zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Tyto informace se nepoužívají k vytvoření vašeho osobního profilu.

Uživatelé mají možnost nastavit své zařízení, aby přijalo všechna cookies, aby je informovalo o tom, že bylo cookie vydáno nebo aby nikdy cookies nepřijímalo. Abyste zabránili stažení cookies nebo i jinak kontrolovali to, jak se cookies používají na vašem počítači, přečtěte si prosím informace v nápovědě ve vašem internetovém prohlížeči nebo navštivte stránku: http://www.allaboutcookies.org. Upozorňujeme vás však prosím, že když to uděláte, nemusíte být schopni používat všechny funkce těchto webových stránek.

Google Analytics

Naše internetové stránky také používají Google Analytics, což je webová analyzační služba, kterou poskytuje Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, která pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé tuto stránku používají (jak je popsáno výše). Informace získané z Google Analytics cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně zkrácené IP adresy: viz níže) budou odeslány do Googlu a ten je uloží na serverech, které jsou ve Spojených státech. Google použije tyto informace pro účely hodnocení vašeho používání těchto webových stránek, sestavování hlášení o aktivitě na webových stránkách pro správce webových stránek, jako jsme např. my, a k poskytování dalších služeb, které se vztahují k aktivitě na webových stránkách a používání internetu. Google také může předat tyto informace třetím stranám, kde to takto vyžaduje zákon nebo kde tyto třetí strany zpracovávají informace jménem Googlu.

Jak je vysvětleno výše, můžete používání cookies odmítnout – a tím také používání Google Analytics cookie – výběrem vhodného nastavení ve vašem prohlížeči, ale to také může ovlivnit rozsah, v jakém můžete tyto webové stránky plně využívat.

Váš souhlas

V souladu s tím, co jsme už řekli na začátku tohoto Oznámení, používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás a souhrnných údajů, které provádíme my a Google, a to způsobem a pro účely, které jsou uvedeny výše.

Jak používáme shromažďované informace?

Vaše osobní údaje bude uchovávat CSI a její poskytovatelé služeb v zabezpečeném prostředí, budou uchovávány jako důvěrné a budou používány pouze v souvislosti s účely, pro které byly předloženy, nebo jak bude nutné, abychom vyhověli našim právním povinnostem.

Sdílení vašich osobních údajů

Kromě toho, jak je uvedeno níže, nebudou informace, které jste poskytli, prodávány nebo pronajímány ani sdíleny s jakoukoli osobou nebo subjektem, které nesouvisí se Scientologickou církví, pokud nebudeme požádáni, abychom tyto informace sdělili podle zákona.

Můžeme sdílet relevantní osobní údaje získané prostřednictvím těchto webových stránek (nebo jakýchkoli jiných webových stránek, které spravuje CSI) v následujících okolnostech:

Sdílení s jinými subjekty Scientologické církve:

Kromě CSI v Claifornii v USA existuje mnoho dalších subjektů v EU a jinde ve světě, které jsou s ní sdružené v celosvětové Scientologické církvi. Konkrétně v mnoha zemích existují národní, oblastní a/nebo místní organizace, které patří k celosvětové Církvi. CSI může sdílet vaše osobní údaje, které získá prostřednictvím těchto webových stránek (nebo jakýchkoli stránek, které spravuje CSI), přiměřeně s takovými dalšími subjekty. Například pokud jste projevili zájem připojit se k CSI nebo organizaci se vztahem k CSI nebo ke skupině nebo programu, můžeme sdílet vaše kontaktní údaje s těmito subjekty ve vaší oblasti, aby vás mohly kontaktovat (podléhá to uplatnění vašeho práva odmítnout, jak je níže uvedeno pod hlavičkou „Vaše práva“).

Hosting a zpracovávání informací:

Některé z webových stránek, které spravuje CSI, může pronajímat poskytovatel služeb jako třetí strana, a proto jakékoli osobní údaje, které předložíte prostřednictvím těchto webových stránek, může takovýto poskytovatel služeb jako třetí strana zpracovávat. Ke zpracovávání některých z vašich osobních údajů můžeme také využívat další třetí strany. Všichni tito poskytovatelé služeb jako třetí strana budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze naším jménem a budou vázáni přísnými podmínkami zachování mlčenlivosti.

Vaše práva

Právo na přístup k vašim osobním údajům:

Máte právo na přístup k jakýmkoli osobním údajům, které o vás shromažďujeme na těchto webových stránkách (a na jakýchkoli stránkách, které spravuje CSI) a které lze znovu získat na těchto webových stránkách pomocí odkazu na vás osobně.

Právo na opravy:

Máte právo opravit informace, které o vás uchováváme, nebo je nechat smazat, pokud jsou nesprávné, irelevantní nebo zastaralé.

Právo na odmítnutí:

Když budeme žádat o vaše kontaktní údaje v různých formulářích, vysvětlíme vám, k čemu tyto údaje budeme chtít používat, a nabídneme vám možnosti týkající se jejich používání. Přesněji řečeno, vysvětlíme, jestli chceme používat určité informace, jako např. vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat. Můžete nám dát také kdykoli vědět prostřednictvím jednoduchého e-mailu, pokud už nechcete být kontaktováni, ať už všeobecně, nebo určitým konkrétním způsobem (např. zasláním SMS nebo telefonicky). Pak v krátké době zajistíme, že se takové následné kontaktování zastaví.

POKUD MÁTE JAKÉKOLI OTÁZKY OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO NAŠICH SMĚRNIC O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO POKUD CHCETE UPLATNIT JAKÉKOLI Z VÝŠE UVEDENÝCH PRÁV, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM ZDE.